"manege” leasen

Om de manege pony’s meer persoonlijke aandacht te geven, hebben wij een andere vorm van leasen bedacht. Financieel is deze vorm ook aantrekkelijker en bovendien hopen wij dat we op deze manier een groepje gezellige mensen kunnen vinden die het ook leuk vinden om samen dingen te doen en te helpen bij allerlei activiteiten! Iedere pony heeft op deze manier ook een “eigen” rijder die de pony dus ook heel goed kent.   

•    Paard/pony is voor 3 dagen beschikbaar naast de lessen die het dier loopt (die gaan dus voor).
•    De zaterdag is in ieder geval één van deze drie dagen, de andere twee dagen in overleg. Hangt af van de inzet van het dier en van de
      mogelijkheden van de leaser.
•    Wij gaan ervan uit dat je je zelfstandig moet kunnen redden. Je moet dus al een gevorderde ruiter zijn. Wij helpen in principe niet met
      opzadelen, aansingelen e.d.
•    Jij bent verantwoordelijk voor het dier, maar ook voor de spullen. We verwachten dat je na het rijden en poetsen alles weer netjes opruimt,
      de mest uit de rijbaan haalt en de poetsplaats aanveegt.
•    Bij feestdagen, wedstrijden en andere activiteiten is het dier niet (extra) beschikbaar en er wordt ook geen restitutie verleend.
•    De leaser heeft bij wedstrijden en andere extra activiteiten (dus niet bij de reguliere lessen) voorrang om op het dier aan de activiteit te
     mogen deelnemen. Inschrijfgeld is wel gewoon als “gebruik manege paard”.
•    De leaser wordt wel (minimaal) één keer per twee maanden verwacht om mee te helpen met een activiteit. Dit kan zijn helpen met invetten
     van tuigage, maar ook helpen met de wandelpony’s of andere activiteiten. Uiteraard mag er een voorkeur voor een activiteit worden 
     aangegeven.
•    Deze vorm van leasen kan alleen, maar ook gedeeld met iemand anders. Het is dan echter wel zo, dat de dagen verdeeld moeten worden.
      Het is niet de bedoeling dat het dier op één en dezelfde dag door twee mensen wordt geleasd.
•    Het is niet toegestaan om andere personen op de pony te laten zonder uitdrukkelijke toestemming van Richard en/of Frantina.
•    Het is niet toegestaan om buiten de binnen- of buitenbak te rijden zonder uitdrukkelijke toestemming van Richard en/of Frantina.
•    Als je ver genoeg gevorderd bent, bestaat er zelfs de mogelijkheid om met het dier deel te nemen aan  officiële KNHS wedstrijden of
      andere activiteiten buiten de manege. Dit kan uiteraard alleen in overleg met Richard en/of Frantina
•    Als het dier op de een of andere manier niet bruikbaar is (kreupel, ziek, oid), wordt er na een maand in onderling overleg een oplossing
     gezocht.

 De kosten van deze vorm van leasen kost € 20,-  per maand voor 1 dag per week en € 55,- per maand voor 3 dagen per week met een looptijd van een halfjaar en proeftijd van een maand.